johann sebastian bach

gott, der herr, ist sonn und schild (eingangschor)

Johann Sebastian Bach
Gott, der Herr, ist Sonn und Schild

konzerthaus berlin
mo 31. oktober 2016

Auftakt des Lutherjahres 2017
(Liveübertragung ins ZDF)

Konzerthausorchester Berlin
Leitung  Iván Fischer